Mobile House မန္ဘာ မ်ား ေက်းဇူး ၿပဳ ၿပီး www.mobilehouse.co.nr မွ တိုက္ ရိုက္ ၀င္ေပး ပါ ရန္ ႏွင္႔ အသစ္ တင္ သမွ် ကို သိရွိ ေစရန္
https://www.facebook.com/MobileHouseServiceCentre
မွာ Like လုပ္ ေပး ၾက ပါ ....

Wednesday, December 5, 2012

HTC Desire HD and HTC Inspire root လုပ္နည္း HTC က s-off မလုပ္ ထားရင္ Root လုပ္ ဖို႔ မလြယ္ ကူ ပါ ဘူး ။ အေကာင္း ဆံုး အၾကံ ေပး ခ်င္ တာ ေတာ႔ ဆိုင္ မွာ လုပ္ လိုက္ ပါ ။ ေလ႔ လာ ခ်င္ သူ ေတြ အတြက္ အဆင္ေၿပ ဆံုးနည္းလမ္း  ေတာ႔ တင္ ေပး လိုက္ ပါ တယ္ ။
တစ္ခုခု ၿဖစ္ ရင္ လုပ္ တဲ႔ သူ ေၾကာင္႔ ေနာ္ ။ Good Luckly ........
AAHK will work on Inspires on AT&T’s latest ROM, 3.20.502.52 only after following the steps outlined here:   http://tau.shadowchild.nl/attn1/?p=88 .

Warnings:
 • If your PC environment is not ready to run this kit, there is a good chance your device will not boot properly until you fix your PC or switch to another and re-run the hack kit from the partial boot. READ THIS ENTIRE POST and READ THE EFFEN MANUAL! There is no substitute for READING for COMPREHENSION
 • Do NOT use earlier versions Ace Hack Kit (12.x and lower) on Inspire or DHD devices shipped with Gingerbread.
 • Do NOT attempt to downgrade a Inspire or DHD shipped with Gingerbread with a Froyo RUU.
 • Do NOT attempt to install earlier ENG HBOOTs on these models. AAHK now has Hboots that safely support fastboot image flashing.
 • Doing this WILL severely degrade bootloader performance on Inspires and DHDs and causes issues trying to install RUUs. In other words, it WILL jam you up. (Note: Issue confirmed on later DHDs – ignore at your own risk).
 • Sense 3, including those with RELOCKED HTC BOOTLOADERS (NOTE: NOT UNLOCKED – MUST BE LOCKED OR RELOCKED) is auto-detected in hack step. Option is given to download a GB RUU and downgrade or abort. This WILL wipe data.
#include <std_disclaimer.h>
/*
 • Your warranty is now void.
 • I am not responsible for bricked devices, dead SD cards,
 • thermonuclear war, or you getting fired because you can’t tether. Please
 • do some research if you have any concerns about features included in this
 • TOOL before running it! YOU are choosing to make these modifications, and if
 • you point the finger at me for messing up your device, I will laugh at you.
*/
(Disclaimer borrowed heavily from cyanogenmod)
Features:
 • COMPLETELY INTEGRATED/INVISIBLE GOLD CARD PROCESS
 • Custom AAHK Bootloaders support popular ENG S-OFF functions for both Sense 2 and Sense 3 partition layouts
 • Only ONE menu step – HACK ACE
 • No ROM downgrade required (only radio/kernel) for devices not running sense 3
 • The original ROM is retained (except when downgrade from Sense3-GB is required)
 • No wiping data for devices not running sense 3
 • Rom is fully functional (yes, inc wifi)
 • Fully rooted with insecure boot image (supports adb remount for rw system)
 • Busybox manager app installed
 • Radio S-Off, superCid & carrier sim unlock
 • Correct Radio is automagically restored for HSPA+ operation
 • Clockworkmod Recovery included
 • All known Inspire/DHD builds supported
 • Easy return to stock for SOME builds (See the Effen Manual – not all carrier RUUs are available)

Notes:
 • Please do NOT run the hack step if you are already S-OFF AND are running a custom ROM. It’s pointless, and while it won’t brick you, you can get jammed up a bit. This is for stock devices only.
 • You MUST read the ENTIRE EFFEN MANUAL in order to run the hack kit.
 • Do NOT try to run this from a VM – particularly VirtualBox. You WILL get jammed up and may wind up flashing an RUU to recover, losing data in the process.
 • After kernel downgrade – video is lost on boot – this is okay as adb is working and can be used to finish the process. If the process fails, it can be restarted once the PC environment is corrected. When the process completes successfully, everything is restored and fully working.
 • Youtube videos are neat demos, but they make poor guides. READ THE EFFEN MANUAL. “There is no substitute for reading for comprehension.” – GenePoole
 • Make sure you extract the hack kit to your pc maintaining the directory structure in the archive you downloaded. The docs will be in the root directory of the unarchived kit, as will the scripts. READ THE EFFEN MANUAL.
 • I can’t believe that so many people are asking where the effen manual is. THE EFFEN MANUAL IS IN THE EFFEN HACK KIT.
 • This kit should work fine on HTC Inspire and HTC Desire HD Software versions below 3.06.405.1 which require the radio/kernel downgrade before a root exploit is available.
Windows Prep:
 • IMPORTANT – disable all malware (Antivirus detection etc) detection before unarchiving the hack kit. Keep it off thoughout the hack kit processes. Many Windows malware detection programs report false positives, deleting or binding critical files required by the process.
 • IMPORTANT – Remove or disable all services and daemons you can, particulary anything Apple, blackberry, PDAnet, Microsoft Mobile, anything USB not required for this task, any resource hogs. Also disconnect all un-needed USB devices and USB HUBs.
 • Remove HTC Sync and drivers.
 • Only after completing the above steps, install the drivers contained in the Hack Kit (see the Effen Manual) BEFORE plugging in the phone.
 • Connect the phone to the computer via a USB port connected to the system board – not a front panel port or a hub or extention port.
 • Verify successful android device driver installation in device manager.
Issues during downgrade:
 • IMPORTANT: BEFORE SWITCHING FROM DISK DRIVE TO CHARGE ONLY MODE, ALWAYS EJECT THE SDCARD WITH PC SOFTWARE TO FLUSH WRITE BUFFERS AND AVOID CORRUPTING THE SDCARD.
 • model ID incorrect update fail – this is because your goldcard is not working.
 • READ THE EFFEN MANUAL. Reading is fundamental.
Download:
Note: AAHK filename uses ddmmyyyy naming convention.
aahk-11092012.zip
md5: 5727960aa167b305b8f3561ffbbb1360

No comments:

Post a Comment

Mobile House
ဖုန္း ၿပဳၿပင္ ေရး ႏွင္႔ အေရာင္းဆိုင္

*****************
ဖုန္းၿပဳၿပင္ ေရးနည္းပညာ သင္တန္း

****************
လမ္း၃၀ ၊ ၇၃-၇၄လမ္းၾကား ၊,ေဆးေက်ာင္းေရွ႕ ၊မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ ။

Admin = ရဲရင္႔ေအာင္


Note: Only a member of this blog may post a comment.