Mobile House မန္ဘာ မ်ား ေက်းဇူး ၿပဳ ၿပီး www.mobilehouse.co.nr မွ တိုက္ ရိုက္ ၀င္ေပး ပါ ရန္ ႏွင္႔ အသစ္ တင္ သမွ် ကို သိရွိ ေစရန္
https://www.facebook.com/MobileHouseServiceCentre
မွာ Like လုပ္ ေပး ၾက ပါ ....

Wednesday, July 10, 2013

တစ္မိနစ္အမ်ားဆံုး ဖုန္းေခၚခ တယ္လီေနာ ၂၅ က်ပ္၊ ေအာ္ရီဒူး ၄၅ က်ပ္က်မည္

  တင္ဒါေအာင္ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ တယ္လီေနာႏွင့္ ေအာ္ရီဒူးတို႔က ၎တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုခ ႏႈန္းထားမ်ားကို ဇူလိုင္ လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ရာ ကုမၸဏီႏွစ္ခုလံုးက ဆင္းကတ္ တစ္ကတ္လွ်င္ ၁၅၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီး တစ္မိနစ္ ဖုန္းေခၚခမ်ားကို တယ္လီေနာက ၂၅ က်ပ္ႏွင့္ ေအာ္ရီဒူးက ၄၅ က်ပ္ က်သင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေၾကညာလိုက္သည္။

တင္ဒါေအာင္ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထိုသို႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာ္ေဝအေျခစိုက္ တယ္လီေနာကုမၸဏီက ဆင္းကတ္တန္ဖိုး ၁၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုခ တစ္မိနစ္လွ်င္ အမ်ားဆုံး ၂၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေခၚဆိုခြင့္ျပဳမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကာတာ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ ေအာ္ရီဒူးကလည္း ဆင္းကတ္တစ္ခု တန္ဖိုးကို ၁၅၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ဖုန္းေခၚဆိုခမ်ားကို တစ္မိနစ္ ၄၅ က်ပ္ထက္ မေက်ာ္ဘဲ သုံးစြဲခြင့္ျပဳသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

တယ္လီေနာသည္ ငါးႏွစ္အတြင္း မိုဘိုင္းလ္ကြန္ရက္အတြင္း Voice (ဖုန္းေျပာဆိုမႈ) ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ Data (အခ်က္အလက္ေပးပို႔မႈ) ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္း အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ကာ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၄ ဒုတိယႏွစ္ဝက္တြင္ စတင္အသုံးျပဳ ခြင့္ျပဳသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

တယ္လီေနာကုမၸဏီက ပထမငါးႏွစ္အတြင္း ကုမၸဏီမွ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ အေရာင္းဌာန ခုနစ္ေသာင္းႏွင့္ လက္ခြဲဆိုင္ေပါင္း ကိုးေသာင္းခြဲခန္႔အထိ ဖြင့္လွစ္ထားရွိသြားမည္ ျဖစ္ကာ မိုဘိုင္းလ္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ေအာ္ရီဒူးက လုပ္ငန္းစတင္ၿပီး ငါးႏွစ္ကာလအတြင္း Data ႏွင့္ Voice အသုံးျပဳမႈ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ေရာက္ ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး SIM Card အေရာင္းဌာန ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္းႏွင့္ လက္ခြဲအေရာင္းဌာန လက္ခြဲ ခုနစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းအထိ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီမွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ေအာ္ရီဒူး၏ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ကိုမူ ယခုထိ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးေပ။

မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ သီးႏွံေစ်းႏႈန္း၊ ရာသီဥတု၊ ကုန္ပစၥည္း အငွားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈ အဆင္ေျပေစရန္ Tele Center ၁၀,၀၀၀ ကို ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာ္ရီဒူးထံမွ သိရွိရသည္။

လူမႈတာဝန္သိမႈ အစီအစဥ္ (Corporate Social Responsibility) အတြက္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀ အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အထက္တန္း၊ အလယ္တန္း၊ ေဆး႐ုံ၊ တကၠသိုလ္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားကို အင္တာနက္ကြန္ရက္ လႊမ္းၿခံဳေစမည္ဟု ေအာ္ရီဒူးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းဝန္ထမ္း ၉၉ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္ကာ 4G ကြန္ရက္ ရရွိရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု အဆိုပါကုမၸဏီမွ အာရွပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Ross Cormack ကေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ CDMA မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း သုံးစြဲေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လင္းက “ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းပါတယ္။ တယ္လီေနာကိုေတာ့ အရင္ကတည္းက သေဘာက်ေနတာ အခုသူက ေစ်းပို သက္သာေတာ့ သူ႔ကိုပဲသုံးျဖစ္မယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

တယ္လီေနာကုမၸဏီသည္ 2G စနစ္ စတင္သုံးစြဲ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ 3G စနစ္ မိုဘိုင္းလ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေအာ္ရီဒူး ကုမၸဏီကမူ စတင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္စဥ္ကာလတြင္ 3G စနစ္စတင္သုံးစြဲ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 4G စနစ္ အသုံးျပဳခြင့္ ျပဳသြားမည္ဟု ဆိုထားသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ စိတ္ဝင္စားေနသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ အတြက္ ေနာ္ေဝအေျခစိုက္ တယ္လီေနာႏွင့္ ကာတာႏိုင္ငံမွ ေအာ္ရီဒူး ကုမၸဏီတို႔ကို လိုင္စင္ ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ပတ္အၾကာ တရားဝင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မည္သူႏွင့္မွ် ယွဥ္ၿပဳိင္စရာမလိုဘဲ အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရထားသည့္ ျမန္မာတယ္လီကြန္းႏွင့္ ရတနာပုံ တယ္လီကြန္းတို႔ကမူ ၎တို႔ေပးအပ္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စုံတစ္ရာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသးေပ။
 
Credit : The Voice Weekly facebook page

No comments:

Post a Comment

Mobile House
ဖုန္း ၿပဳၿပင္ ေရး ႏွင္႔ အေရာင္းဆိုင္

*****************
ဖုန္းၿပဳၿပင္ ေရးနည္းပညာ သင္တန္း

****************
လမ္း၃၀ ၊ ၇၃-၇၄လမ္းၾကား ၊,ေဆးေက်ာင္းေရွ႕ ၊မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ ။

Admin = ရဲရင္႔ေအာင္


Note: Only a member of this blog may post a comment.