Mobile House မန္ဘာ မ်ား ေက်းဇူး ၿပဳ ၿပီး www.mobilehouse.co.nr မွ တိုက္ ရိုက္ ၀င္ေပး ပါ ရန္ ႏွင္႔ အသစ္ တင္ သမွ် ကို သိရွိ ေစရန္
https://www.facebook.com/MobileHouseServiceCentre
မွာ Like လုပ္ ေပး ၾက ပါ ....

Saturday, November 19, 2011

GPS ၏လြဲမွားႏုိင္ျခင္းမ်ား

GPS ၏လြဲမွားႏုိင္ျခင္းမ်ား

       GPS ကိုအဓိကအသံုးျပဳၾကတာကေတာ့စစ္တပ္ေတြ ၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ၊ အာကာသစခန္းလုပ္
ငန္းေတြ ၊စက္ရုပ္ေတြနဲ႔ ဒံုးပ်ံစနစ္ေတြအျပင္သေဘၤာေတြရဲ႕ေရေၾကာင္းျပစနစ္ေတြအတြက္ပါ အဓိကအေန နဲ႔အ
သံုးျပဳၾကပါတယ္။ဒီလိုအေရးႀကီးသတင္းအခ်က္အလက္ေတြအတြက္အသံုးျပဳေနတဲ့စနစ္မွာလည္း Error ေတြရိွ
ေနခဲ့ပါတယ္။ဒါကိုေတာ့အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ GPS ရဲ႕မတိက်မႈေတြ ၊GPS ရဲ႕တစ္ခါတစ္ရံမွာ မွားယြင္းသြားတတ္
တဲ့လြဲမွားမႈေတြလို႔ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

       GPS ရဲ႕လြဲမွားႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၾကည့္ၾကမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ပထမဆံုး အေနနဲ႔ GPS
ဟာၿဂိဳလ္တုစနစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ေလထုရဲ႕အလႊာေပါင္းစံုနဲ႔ မိုးတိမ္ အထပ္ထပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး Data အ
ခ်က္အလက္ေတြကိုပို႔ေဆာင္ေပးပါတယ္။အဲဒီလိုအဆင့္ဆင့္အထပ္ထပ္ျဖတ္ေက်ာ္ပို႔ေဆာင္ရတဲ့အတြက္မိုးတိမ္
ထူထပ္မႈေတြအရမ္းကိုမ်ားျပားေနခဲ့မယ္။ရာသီဥတုဟာဆိုးဝါးေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ GPS ကေန ပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့
Data အခ်က္အလက္ေတြဟာမွားယြင္းလြဲမွားႏိုင္ပါတယ္။

       ေနာက္တစ္ခုအေနနဲ႔ကေတာ့ GPS Signal ဟာကိုယ့္ဆီကိုတိုက္ရိုက္လာႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္အသံုးျပဳတဲ့
သူတည္ရိွေနတဲ့ေနရာမွာ ထူထဲတဲ့ အုတ္တံတိုင္းလိုအရာေတြနဲ႔ အမိုးအကာေတြ ဝန္းရံေနတဲ့ေနရာမ်ိဳးမွာ ဆိုရင္
ေတာ့ GPS ကေနပို႔လိုက္တဲ့ Signal ဟာ တိုက္ရိုက္မေရာက္လာႏိုင္ေတာ့ပဲနဲ႔ GPS Signal ဟာ အကာအကြယ္
ေတြကိုတုိက္ခတ္ဝင္ေရာက္လာရတဲ့အတြက္တည္ေနရာ Position ေတြလဲြမွားသြားတတ္ပါတယ္။

       လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းထားတဲ့ဓာတ္တုိင္ေတြေအာက္နဲ႔ ဝါယာႀကိဳးေတြေအာက္မွာ GPS ကိုအသံုးျပဳမယ္ဆို
ရင္ေတာ့ၿဂိဳလ္တုကေနေပးပို႔လိုက္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြဟာတိက်တယ္ဆိုေပမယ့္လွ်ပ္စစ္စီးဆင္းေနတဲ့ဝါယာ
ႀကိဳးေတြနဲ႔အလူမီနီယံဒါမွမဟုတ္ ေၾကးနီႀကိဳးေတြရဲ႕ဆြဲအားေၾကာင့္ ေပးပို႔လုိက္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြ မွားယြင္း
ႏိုင္ပါတယ္။

       ေနာက္ တစ္ခု ကေတာ့ Geomatrix လြဲေခ်ာ္မႈ ပါပဲ။GPS စနစ္ဟာ Triolation စနစ္ လို႔ေခၚတဲ့ သံုးပြင့္ဆိုင္
ၿဂိဳလ္တုစနစ္ကိုအသံုးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီသံုးပြင့္ဆိုင္စနစ္မွာ တစ္စံုတစ္ခု မွားယြင္းေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ GPS
ၿဂိဳလ္တုကေနေပးပို႔လုိက္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြဟာ မွားယြင္းေနတယ္ဆိုတာထက္တည္ေနရာ အနည္းငယ္လြဲ
ေနၿပီးမတိက်မႈေတြရိွလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ဥပမာတစ္ခုအေနနဲ႔ကုိယ္ကကားေမာင္းေနတယ္ကားလမ္းေပၚမွာဆိုေပ
မယ့္ တကယ္တမ္း GPS မွာ ျမင္ေတြ႕ရတာဟာ လမ္းေဘးနားက ျမက္ခင္းေပၚမွာ ျဖစ္ေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနတတ္ပါ
တယ္။ဒါကဆံုမွတ္လြဲေခ်ာ္မႈတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Mobile House
ဖုန္း ၿပဳၿပင္ ေရး ႏွင္႔ အေရာင္းဆိုင္

*****************
ဖုန္းၿပဳၿပင္ ေရးနည္းပညာ သင္တန္း

****************
လမ္း၃၀ ၊ ၇၃-၇၄လမ္းၾကား ၊,ေဆးေက်ာင္းေရွ႕ ၊မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ ။

Admin = ရဲရင္႔ေအာင္


Note: Only a member of this blog may post a comment.