ေပ်ာက္ဆံုး SIM Card ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားပါက က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ သာေပးသြင္း ရမည္

ယခင္က ဆင္းမ္ကတ္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ ထားရာတြင္ က်ပ္တစ္သိန္း ေပးသြင္းရၿပီး အခ်ိန္ တစ္လခန္႔ၾကာျမင့္ ေသာ္ လည္း ယခုအခါတြင္ ပ်က္စီး သြားေသာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား အတြက္ အခ်ိန္ သံုးရက္ခန္႔ႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုး ဆင္းမ္ကတ္မ်ား အတြက္ စာရြက္ စာတမ္းျပည့္စံု ပါက ႏွစ္ပတ္ ခန္႔သာၾကာျမင့္ ေတာ ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“ေပ်ာက္ဆံုးဆင္းမ္ကတ ္ေတြ အခ်ိန္ပိုၾကာတာက လိုင္း ပိတ္ဖို႔ အတြက္ ျပန္ၿပီး ကြန္ပလိန္း တက္ထားျခင္းရွိမရွိ အခ်ိန္ ေစာင့္ရ တာေၾကာင့္ ဆင္းမ္ကတ္ အသစ္ထုတ္ ေပးတဲ့ေနရာမွာ အခ်ိန္ၾကာ တာပါ”ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။